Stanowiska i zalecenia

Rekomendacje Zespołu Roboczego d.s. zachowania płodności u kobiet leczonych z powodu nowotworów (Oncofertility) przy Konsultancie Krajowym w dziedzinie ginekologii onkologicznej.
Stanowisko Konsultanta Krajowego ds. ginekologii onkologicznej w sprawie szczepienia przeciw SARS-CoV-2 u pacjentek z nowotworami narządu płciowego.
Stanowisko Konsultanta Krajowego ds. ginekologii onkologicznej w sprawie leczenia chirurgicznego chorych w trakcie pandemii SARS-CoV-2.

Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej

prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński

Klinika Ginekologii Onkologicznej NIO-PIB 

ul Roentgena 5, 02-785 Warszawa  

22 5462295

22 5463290