Informacje dla lekarzy w trakcie specjalizacji

INFORMACJE

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w sesji jesień 2021 odbędzie się w Łodzi w dniu 5 listopada 2021, zaś egzamin ustny odbędzie się 8 listopada 2021 w Poznaniu.

„W nawiązaniu do apeli kierowanych do Ministerstwa Zdrowia dotyczących organizacji Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych (PES) w sesji wiosennej 2021 r. informuję, co następuje.Biorąc pod uwagę:

1) stanowiska konsultantów krajowych (…), dotyczących możliwości przeprowadzenia PES w warunkach zapewniających bezpieczeństwo osobom uczestniczącym w obydwu formach egzaminu,

2) wysoki stopień wyszczepienia lekarzy i lekarzy dentystów,

3) brak prawnej możliwości odstąpienia od przeprowadzenia egzaminu w jednej z form

Minister Zdrowia informuje, że PES odbędzie się w sesji wiosennej zgodnie z wyznaczonymi terminami. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie przystąpią do PES w sesji wiosennej będą uprawnione do jego złożenia w sesji jesiennej (bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów).

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach (np. kobiet w ciąży) dopuszczalne będzie zdawanie ustnego PES w formie zdalnej.”


https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-w-sprawie-panstwowych-egzaminow-specjalizacyjnych-w-2021-r-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow

„Z uwagi na trwający stan epidemii, Minister Zdrowia odwołuje wszystkie egzaminy pisemne i ustne w dziedzinach medycyny, dla których Państwowy Egzamin Specjalizacyjny nie rozpocznie się do końca bieżącego tygodnia tj. do dnia 19 marca 2021 r. włącznie…Zgodnie z § 27 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, z dniem 17 maja 2021 r. zostaną wznowione Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne w sesji wiosennej 2021 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów”

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-w-sprawie-panstwowych-egzaminow-specjalizacyjnych-w-2021-r-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow

Egzamin w sesji wiosna 2021 odbędzie się w Łodzi w dniu 12.04 zaś egzamin ustny w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie w dniu 16.04. 

Wykaz piśmiennictwa obowiązujący lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne oraz przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

Podręczniki obowiązkowe w języku polskim

Zarys ginekologii onkologicznej, red. J. Markowska, R. Mądry, Poznań, Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2018, t. 1-2.

Ginekologia onkologiczna, red. Ł. Wicherek, Z. Kojs, G. Bręborowicz, PZWL 2017.

Chirurgia onkologiczna, red. A Jeziorski, P Rutkowski, W Wysocki PZWL. 2019 t 1 i 3

Leczenie bólu u chorych na nowotwory, red. J Wordliczek, R Zajączkowska, J Woroń PZWL 2020 wyd 1

Oncology Update 2019, red. P. Wysocki Via Medica 2020 wyd .1

Biologia molekularna nowotworów w praktyce klinicznej, red. L Pecorino, E Urban&Partner 2018 wyd 1

Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy, red. J Jassem, R Kordek  Via Medica 2019

Obowiązujące standardy

Standardy Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej ESGO www.esgo.org

Rekomendacje i zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej PTGO www.ptgo.pl

Czasopisma zalecane polskie i obcojęzyczne (opcjonalnie)

Czasopismo PTGO: „Current Gynecologic Oncology”,

Czasopismo PTGP: „Ginekologia Polska”

„Gynecological Oncology”

„International Journal of Gynecological Cancer”

„Journal of Clinical Oncology”

Edukacyjne strony internetowe (opcjonalnie)

https://ptgo.edu.pl/ Akademia Ginekologa Onkologa,

http://ptgo.pl/ Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej,

https://www.esgo.org/ European Society of Gynecological Oncology

https://www.nccn.org National Comprehensive Cancer Network

https://www.sgo.org Society of Gynecologic Oncology

Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej

prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński

Klinika Ginekologii Onkologicznej NIO-PIB 

ul Roentgena 5, 02-785 Warszawa  

22 5462295

22 5463290