Akty prawne

USTAWY

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia.

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty tekst ujednolicony

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ROZPORZĄDZENIA

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Potwierdza uprawnienia położnych do pobierania materiału dla celów cytologii ginekologicznej)

NACZELNY SĄD ADMINISTARCYJNY

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. II OSK 1729/09

Reżim prawny udostępniania dokumentacji medycznej określony w art. 18 ust. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej ma zastosowanie również w odniesieniu do protokołów z sekcji zwłok.

WYKŁADNIE PRAWA

Interpretacja Indywidualna Ministra Finansów z dnia 26 maja 2008 r.

IP-PP2-443-523/08-4/BM

VAT – opodatkowanie czynności realizowanych w ramach badań naukowych.

Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej

prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński

Klinika Ginekologii Onkologicznej NIO-PIB 

ul Roentgena 5, 02-785 Warszawa  

22 5462295

22 5463290