Konsultanci wojewódzcy

województwo dolnośląskie

dr n. med. Barbara Rossochacka-Rostalska

Dolnośląskie Centrum Onkologii,

Oddział Ginekologii Onkologicznej

pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

e-mail: rossochacka.barbara@dco.com.pl

województwo kujawsko-pomorskie

dr n. med. Sławomir Jabłoński

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka

ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz

tel. 52 3743394

e-mail: jablonskis@co.bydgoszcz.pl

województwo lubelskie

prof. dr hab. n. med. Wiesława Bednarek

I Klinika Ginekologii Onkologicznej I Ginekologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 11, 20-081 Lublin

tel. 81 5327847, fax 81 5320608,

e-mail: wbed@wp.pl

województwo lubuskie

prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia

I Klinika Ginekologii UM w Poznaniu

ul. Polna 33, 60-535 Poznań

tel. 61 8419278, fax 61 8419656

e-mail: witold.kedzia@poczta.fm

województwo łódzkie

prof. dr hab. n. med. Andrzej Malinowski

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w ŁodziKlinika Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej

ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź

tel. 42 2711131, fax 42 2711130

e-mail: andrzej.malinowski@umed.lodz.pl

województwo małopolskie

Dr hab. n. med. Paweł Basta

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Oddział Kliniczny Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

e-mail: pawel.basta@uj.edu.pl

województwo mazowieckie

dr hab. n. med. Grzegorz Panek prof. CMKP

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP, Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa

ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa

tel. 22 6287271

e-mail: gmpanek@wp.pl

województwo opolskie

dr n. med. Paweł Gębka

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

ul. Reymonta 8, 45-066 Opole

tel. 77 4545401

e-mail: pawel.gebka@onet.pl

województwo podkarpackie

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kluz

Uniwersytecki Szpital Kliniczny

im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

Klinika Ginekologii i Położnictwa

tel./fax: 17 8666351- sekretariat

e-mail: biuro.ginekologia@szpital.rzeszow.pl

województwo podlaskie

dr n. med. Beata Maćkowiak-Matejczyk

Białostockie Centrum Onkologii, Oddział Onkologii Ginekologicznej

ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok

tel. 85 6646732, fax 85 7435913

e-mail: bmackowiak@onkologia.bialystok.pl

województwo pomorskie

prof. dr hab. n. med. Dariusz Wydra

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej

80-214 Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 17

tel. 58 5844040/41

e-mail: ginekologia@uck.gda.pl, dwydra@uck.gda.pl

województwo śląskie

prof. dr hab. n. med.  Andrzej Witek

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach

40-752 Katowice, ul. Medyków 14 

tel. 32 7894702, 7894732

e-mail: awitek@sum.edu.pl

województwo świętokrzyskie

dr n. med. Marcin Misiek

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Klinika Ginekologii

ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

tel. 41 3674130, 358, fax 41 3674358

e-mail: mmisiek@me.com

województwo warmińsko-mazurskie

dr n. med. Tomasz Waśniewski prof. UWM

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn

tel. 89 5386563

e-mail: tomasz.wasniewski@uwm.edu.pl

województwo wielkopolskie

Dr n. med. Błażej Nowakowski

Wielkopolskie Centrum Onkologii 

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań

e-mail: ginekologiaonkol@poznan.uw.gov.pl

województwo zachodniopomorskie

dr hab. n. med. Anita Chudecka-Głaz, Prof. PUM

Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

tel. 91 466 13 45

e-mail: ginekologia@spsk2-szczecin.pl

Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej

prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński

Klinika Ginekologii Onkologicznej NIO-PIB 

ul Roentgena 5, 02-785 Warszawa  

22 5462295

22 5463290