Informacje o konsultancie

Prof. dr hab. n. med.

Mariusz Bidziński

Studia medyczne na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie ukończył w roku 1981. Staż podyplomowy zrealizował w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Od września 1982r rozpoczął pracę w Zespole Nauczanie Klinicznego II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie pod kierownictwem prof. dr hab n. med. Longina Marianowskiego. W roku 1984 został asystentem naukowym w Zespole Nauczanie Klinicznego II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie. W roku 1985 uzyskał I stopień specjalizacji z położnictwa i ginekologii. W tym samym roku obronił pracę doktorską pt: ”Wpływ lokalizacji łożyska na czas trwania ciąży i porodu” . W roku 1987 uzyskał II stopień specjalizacji z położnictwa i ginekologii. Od roku 1988 rozpoczął pracę w Klinice Ginekologii Onkologicznej Instytutu Onkologii w Warszawie pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Jana Zielińskiego. W latach 90-tych odbywał cykliczne szkolenia z zakresu endoskopii w ginekologii onkologicznej w Antwerpii i Kilonii. W roku 1999 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie pracy pt: „Analiza zaburzeń gęstości mineralnej kości oraz ocena wybranych farmakologicznych metod przeciwdziałania im u kobiet leczonych z powodu raka trzonu macicy.” W roku 2000 został Kierownikiem Kliniki Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii w Warszawie i funkcję tę sprawował do roku 2011. W roku 2005 uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Tytuł naukowy profesora nauk medycznych otrzymał 21 grudnia 2007. W latach 2011 – 2016 kolejno pracował w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, Szpitalu Inflancka w Warszawie oraz był Dyrektorem Medycznym Szpitala Przemienienia Pańskiego w Warszawie. W lipcu 2016 roku po wygraniu konkursu na Kierownika Kliniki Ginekologii Onkologicznej powrócił do Centrum Onkologii – Instytutu im. M Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Funkcję tę sprawuje do chwili obecnej. W latach 2004 – 2010 był członkiem Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej a w latach 2007 – 2010 wice prezesem tego stowarzyszenia. W latach 2007 – 2011 piastował funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

Był profesorem Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego a także Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Od 1 stycznia 2021r objął funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Jest autorem i współautorem 179 publikacji naukowych i podręczników z zakresu ginekologii onkologicznej.

Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej

prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński

Klinika Ginekologii Onkologicznej NIO-PIB 

ul Roentgena 5, 02-785 Warszawa  

22 5462295

22 5463290