Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w sesji jesień 2021

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w sesji jesień 2021 odbędzie się w Łodzi w dniu 5 listopada 2021, zaś egzamin ustny odbędzie się 8 listopada 2021 w Poznaniu.