Informacja w sprawie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z zakresu ginekologii onkologicznej- sesja jesień 2021

Informacja w sprawie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z zakresu ginekologii onkologicznej- sesja jesień 2021

Do egzaminu testowego, w sesji jesień 2021, przystąpiło 13 osób. Test zaliczyło 10 koleżanek i kolegów. Z kolei na egzamin ustny zgłosiło się 11 osób i dwie nie zdały egzaminu.

Po raz kolejny obserwuję nieugruntowaną wiedzę z zakresu leczenia systemowego oraz podstaw radioterapii u osób przystępujących do PES.
Proszę pamiętać, że specjalizacja z ginekologii onkologicznej jest ściśle związana z onkologią i wiedza w tym zakresie jest niezbędna, aby współpracować ze specjalistami z innych dyscyplin onkologicznych.
Zatem proszę przystępując w kolejnych sesjach egzaminacyjnych do egzaminu z zakresu ginekologii onkologicznej opanować podstawy zarówno leczenia metodami radioterapii jak i chemioterapii oraz terapii celowanych stosowanych u chorych na nowotwory narządów płciowych kobiecych.
Przewidywany termin kolejnej sesji PES to 4.03.2022 test i 7.03.2022 egzamin ustny.